Spoločenstvo Angelus, združujúce mladých katolíkov, ktorí sa modlia za  rozlíšenie svojho povolania v Cirkvi, zaregistrovalo 12. decembra 2016 nového člena s poradovým číslom 1000. Počas deviatich rokov od založenia modlitbovej siete sa pre manželský alebo zasvätený život rozhodlo už aspoň 200 členov. Sú medzi nimi manželia, rehoľníci i kňazi.

Pokračovanie...

Modlitba Angelus Domini spája tínedžerov so svätými

Zaujíma ťa, ako to všetko vzniklo, kto za tým všetkým stojí... ? Prečítaj si rozhovor so spoluzakladateľkou Angelus - Zuzanou Škrinárovou.

Kedy sa začala písať história modlitbového spoločenstva Angelus?
Práve v týchto dňoch sme oslávili 8. výročie jeho vzniku. Angelus začal vznikať zo skromnej iniciatívy niekoľkých nadšencov v priebehu roka 2007. Prvých členov Angelusu máme od januára 2008. Na začiatku stála pätica mladých vysokoškolákov – Janko Fabičovic, Peťo Valachovič, Tomáš Zemjánek, Dorka Luteránová a ja – horlivých a zapálených pre apoštolát.

Prečo práve názov Angelus?
Slovami Angelus Domini sa v latinčine začína starobylá modlitba Anjel Pána. Vyjadruje najkrajšiu odpoveď človeka na Božie povolanie. Panna Mária dáva svoje úplné áno a jedinečným spôsobom realizuje obidve povolania: k zasvätenému panenstvu i manželstvu. Mária je naším vzorom, ako v modlitbe hľadať svo­ju životnú cestu. 

Pokračovanie...

24. septembra 2015: Pápež František sa týmito slovami prihovára kňazom a zasväteným osobám v Katedrále sv. Patrika v New Yorku pri spoločnom slávení vešpier. Prizvukuje dva základné aspekty, ktoré vplývajú na veľkosť a hĺbku zasväteného života - vďačnosť a pracovitosť. Sú to však vlastnosti, ktoré by nemali chýbať ani žiadnemu kresťanovi, ktorý sa snaží nasledovať Krista celým svojím srdcom.

Pokračovanie...

Láska. Dnes sa toto slovo tak zidealizovalo, až dosiahlo akýsi nedosiahnuteľný charakter. Vždy hľadáme čosi viac a viac... Zaľúbiť sa je krásne a Boh tento cit vložil do ľudských sŕdc, lebo chcel, aby sme takto mali "závdavok" jeho lásky. Ale... zaľúbenie nebude trvať večne. Je potrebné začať milovať - milovať skutkami, nie len citmi. Ak raz poznám, že nejaká osoba je pre mňa tá pravá, je potrebné sa rozhodnúť milovať ju navždy. Rozhodnutie musí byť pevné, aby prebilo tie ťažké úskalia, keď city zaľúbenosti pominú... 

Pokračovanie...

V minulosti častým motívom pre hľadanie Božej vôle bol strach pred trestom. Našťastie dnes sa náš pohľad zmenil: hľadáme Božiu vôľu, pretože veríme, že Boh chce pre nás to najlepšie; chce naše šťastie a naplnenie.
Chce Boh pre mňa to isté čo chcem ja? Ako spoznať jeho vôľu? Môžem prosiť od Boha priame znamenie, aby mi ukázal jeho vôľu?… Pôjdeme na to postupne...

Pokračovanie...

Naozaj, mnohí najstarší členovia Angelusu - mladí aj rehoľníci - sú z čias, kedy sme takmer všetci "fičali" na koncovkách centrum.sk, post.sk, atlas.sk, pobox.sk, seznam.sz, azet.sk a pod. Väčšina z nás ich však postupne prestala používať. A nám v databáze i pokusoch o komunikáciu s vami to však teraz robí veľkú šarapatu...

Polož si prosím aspoň jednu nasledujúcich otázok :)

Pokračovanie...

"Rozhovor vo dvojici" - praktický návod na komunikáciu v manželstve, svedectvá.

Evanjelium : Ján 17, 20 - 26

To, čo sme práve teraz počuli, je modlitba nášho Pána, keď bol posledný krát spolu so svojimi priateľmi, s apoštolmi. Miloval celým srdcom. Preto sa aj z celého srdca za nich modlil, prosil. Ak ste dobre počúvali, všimli ste si, že Ježiš sa nemodlil iba za apoštolov.

Pokračovanie...

Drahí bratia a sestry!

Štvrtá veľkonočná nedeľa nám predkladá obraz Dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce, volá ich, živí a vedie. Už viac ako päťdesiat rokov prežívame v túto nedeľu Svetový deň modlitieb za povolania. 

Pokračovanie...