Láska. Dnes sa toto slovo tak zidealizovalo, až dosiahlo akýsi nedosiahnuteľný charakter. Vždy hľadáme čosi viac a viac... Zaľúbiť sa je krásne a Boh tento cit vložil do ľudských sŕdc, lebo chcel, aby sme takto mali "závdavok" jeho lásky. Ale... zaľúbenie nebude trvať večne. Je potrebné začať milovať - milovať skutkami, nie len citmi. Ak raz poznám, že nejaká osoba je pre mňa tá pravá, je potrebné sa rozhodnúť milovať ju navždy. Rozhodnutie musí byť pevné, aby prebilo tie ťažké úskalia, keď city zaľúbenosti pominú... 

Možno nám to pomôže lepšie pochopiť tento príbeh:

Jedného dňa sa študent pýtal svojho učiteľa: "Učiteľu, čo je to láska?" Učiteľ mu odpovedal: "Skôr, ako ti odpoviem, choď na pole, nájdi najväčšiu pšenicu a vráť sa späť. Ale pravidlo je, že cez pole môžeš prejsť iba raz. Nemôžeš sa v poli vrátiť, aby si splnil svoju úlohu, čo najlepšie."

Študent teda išiel na pole. Keď prechádzal prvým radom, uvidel krásnu veľkú pšenicu. Ako k nej podišiel, zamyslel sa... Možno neskôr uvidím ešte väčšiu ako je táto... O chvíľu skutočne uvidel väčšiu, ale opäť sa zastavil a pomyslel si, že možno  tam ďalej bude predsa ešte väčšia, a tak ju neodtrhol.

Neskôr, keď už prešiel viac ako polovicu poľa, začas si uvedomovať, že pšenica, ktorou prechádza nie je ani zďaleka taká veľká ako tá, ktorú videl na začiatku svojej cesty. Pochopil, že o tú najväčšiu prišiel a ľutoval, ako sa rozhodol. 

Prešiel teda poľom a vrátil sa k učiteľovi späť s prázdnymi rukami. Učiteľ mu povedal: "Tak toto je láska... Neprestávaš stále hľadať tú lepšiu. Až neskôr pochopíš, že si prepásol toho najlepšieho človeka..."

Študent sa ďalej zvedavo pýta: "A čo je potom manželstvo?" Učiteľ mu odpovedal: "Skôr, ako ti odpoviem na túto otázku, choď na kukuričné pole, nájdi tú najväčšiu kukuricu a vráť sa. Ale pravidlo zostáva rovnaké: Môžeš prejsť poľom iba raz. Nesmieš sa vracať."

Študent teda šiel na pole. Tentokrát už bol pripravený neurobiť tú istú chybu. Keď sa dostal do polovice poľa, vybral si stredne veľkú kukuricu, s ktorou bol spokojný a šiel späť k učiteľovi. Učiteľ mu povedal: "Dnes si priniesol kukuricu. Hľadal si takú, ktorá je pekná a veríš, že je to tá najlepšia, akú si mohol dostať... Toto je manželstvo. Človek prestane hľadať a úprimne verí, že našiel to najlepšie, čo mohol."

 

zdroj:

http://www.eduworld.sk/cd/nl/803/na-zamyslenie-aky-je-rozdiel-medzi-zamilovanostou-a-manzelstvom