Warning: getimagesize(images/IMG_1692.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558 Warning: getimagesize(images/IMG_1692.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558 Warning: getimagesize(images/IMG_1545.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558 Warning: getimagesize(images/IMG_1545.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/IMG_1692.JPG'
There was a problem loading image 'images/IMG_1692.JPG'
There was a problem loading image 'images/IMG_1545.JPG'
There was a problem loading image 'images/IMG_1545.JPG'

 

 Spoločenstvo Angelus, združujúce mladých katolíkov, ktorí sa modlia za  rozlíšenie svojho povolania v Cirkvi, zaregistrovalo 12. decembra 2016 nového člena s poradovým číslom 1000. Počas deviatich rokov od založenia modlitbovej siete sa pre manželský alebo zasvätený život rozhodlo už aspoň 200 členov. Sú medzi nimi manželia, rehoľníci i kňazi.

Angelus vznikol na jeseň roka 2007 z modlitebnej iniciatívy mladých.  Uvedomovali si potrebu duchovnej podpory pri spoznávaní odpovede v otázke povolaSpoločenstvo Angelus pri modlitbe Anjel Pána počas 2. ročníka angelusáckej pútenia. Inšpiráciou pre vznik Angelus-u bol rakúsky projekt Angelus-Aktion, ktorý prebieha na rovnakom princípe. Denným záväzkom každého člena  je  modlitba „Anjel Pána“ za ostatných - v zmysle motta „ Všetci za jedného, jeden za všetkých!“.

V hľadaní a modlitbe nie je mladý človek v Angeluse sám – každému je pridelený patrón. Rehoľná sestra, kňaz alebo manželský pár  berie na seba záväzok sprevádzať zverenca  modlitbou až do ukončenia členstva. Hoci sa spoločenstvo formuje primárne na duchovnej rovine – hľadajúci zvyčajne nadviaže s patrónom aj osobný kontakt.

Činnosť tímu sa zameriava najmä na komunikáciu so zasvätenými osobami a manželskými pármi, sprostredkovanie duchovného patronátu, propagáciu aktivít rehoľných spoločenstiev pre hľadajúcich, organizáciu spoločných Angelusáckych púti a duchovných obnov zameraných na rozlišovanie povolania.IMG_1545.JPG

V roku 2008 dostal Angelus apoštolské požehnanie otca biskupa Tomáša Galisa. Záštitu nad spoločenstvom prevzala Subko
misia pre pastoráciu povolaní pri Konferencií biskupov Slovenska. V tíme v súčasnosti pracuje deväť mladých dobrovoľníkov, duchovné vedenie má na s
tarosti kapucín o. Ján Macej.  

 

Hľadajúci povolanie i potencionálni patróni -  nájdu viac informácií a prihlasovací formulár na webovej stránke www.angelus.sk