Warning: getimagesize(images/IMG_1508.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558 Warning: getimagesize(images/IMG_1508.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558 Warning: getimagesize(images/IMG_1032.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558 Warning: getimagesize(images/IMG_1032.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/angelus/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/IMG_1508.JPG'
There was a problem loading image 'images/IMG_1508.JPG'
There was a problem loading image 'images/IMG_1032.JPG'
There was a problem loading image 'images/IMG_1032.JPG'

3. - 4. september 2016

Malá skupinka členov i sympatizantov tohto spoločenstva sa v sobotu 3. septembra stretla v Kremnici na púti pre hľadajúcich. Vypočuli sme si niečo z miestnej histórie od pána farára, úvodné slovo od brata Janka, pomodli sme sa spoločne modlitbu Anjel Pána a dali sa na cestu do Kremnických Baní. 

Obklopeným nádhernou prírodou, v spoločnosti milých a priateľských ľudí riešiacich podobné problémy nám cesta ubiehala naozaj rýchlo.

Určite si každý z pútnikov niesol okrem batoha aj vlastné úmysly, s ktorým prišiel na púť. Jeden sme však isto mali spoločný: Modliť sa za svoje povolanie.  Mottom púte bola myšliekna: "Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami..."  (Jer 29,11). Uvažovaním o nej sme sa snažili prehĺbiť si dôveru v Božiu Prozreteľnosť  a načerpať síl do každedenných problémov.

IMG_1508.JPG

Veľmi silným a pekným povzbudením bola pre nás hľadajúcich prítomnosť rehoľníkov počas celej púte. Počas kráčania bolo doslova hmatateľné to, ako nás sprevádzajú nielen počas akcie, ale aj na púti za naším povolaním a teda aj na púti za svätosťou.  Boli s nami po celý čas a naplno zdieľali nielen program, ale aj námahu, či nepohodlie, ktoré sú neodmysliteľne spojené s putovaním. Napriek tomu, že ich bolo medzi nami naozaj dosť, škála habitov vonkoncom nebola jednotvárna. Sme im vďační za ich živý záujem, modlitby, obety a milé slová. 

Kráčali sme za nosom, až sme došli do stredu Európy – do kostolíka.... , Vydýchli sme a posilnili sme naše duše slávením sv. Omše. Neskôr dostali odmenu aj naše žalúdky v podobe dobrého guláša a už sme nechali unavené nohy odpočívať. Naše srdcia však boli otvorené, aby cez svedectvá, modlitby, adoráciu a vzájomné rozhory prijali čo najviac milostí. Po Eucharistickom požehnaní sme sa pomaly pobrali do spacákov.

Hoci nocľah bol v karimatkovom a spacákovom štýle, v nedeľu ráno nás na dvore čakaliIMG_1032.JPG raňajky vo forme  švédskych stolov. Naše prežívanie púte sme zhrnuli počas práce v skupinkách a ukončili sv. omšou. Verím, že svojom prítomnosťou na sv. omši sme boli svedectvom i povzbudením pre miestnych veriacich.

Ten čas nám zbehol ako voda a už sme sa rozchádzali na všetky svetové strany, aby sme v každý  v inom kúte Slovenska pokračovali v hľadaní Božej vôle pre náš život a v putovaní za svätosťou. 

Bol to veľmi požehnaný čas, naplnený krásnymi zážitkami, novými priateľstvami a mnohými milosťami. Za to všetko sme Pánu Bohu nesmierne vďační.  Vďaka patrí aj organizátorom, účastníkom i všetkým, ktorí nás sprevádzali a sprevádzajú. Veríme, že sa z tejto púte pomaly stane tradícia a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

autor: Katka Hudáková