Hľadanie svojho životného povolania je dlhodobý proces, ktorý si zároveň vyžaduje aj podporu spoločenstva a modlitby. Preto sa v dňoch 12.-14. mája 2017 uskutočnili duchovné cvičenia zamerané na rozlišovanie povolania, ktoré organizovalo spoločenstvo Angelus. Konali sa v Spišskej Novej Vsi, v kláštore sestier vykupiteliek. Témou duchovných cvičení bolo Budem počúvať, čo povie Pán.

 

V piatok podvečer sme skupinka 17 mladých pod vedením o. Ľuboslava Hromjáka začali duchovné cvičenia spoločnou večerou, počas ktorej sme si navzájom prezradili, v akom bode svojho putovania za povolaním sa nachádzame. Takto sme poznali, za koho a čo sa môžeme počas týchto troch dní modliť. Pokračovali sme sv. omšou a prednáškou zameranou na lepšie uvedomenie si zmyslu a cieľa duchovných cvičení. Po prednáške sme vstúpili do silencia, ktoré nás sprevádzalo až do času nedeľného obedu.

 

Bohatý sobotný program začal dobrovoľnými rannými chválami, po ktorých nasledovali raňajky. Pokračovali sme prednáškou Som v Božom pláne, kde sme si mohli lepšie uvedomiť základné povolanie k životu a svätosti, ku ktorému je povolaný každý kresťan. Tento deň zazneli ďalšie tri prednášky, ktoré striedala tichá adorácia, sv. omša a modlitby. Počas prednášok sme sa naučili rozlišovať jednotlivé znaky životného povolania, ale aj poznávať spôsoby, ktorými nás diabol odvádza od počúvania a nasledovania Božieho hlasu. Mali sme tiež možnosť počuť prednášku na tému: Posolstvo Panny Márie vo Fatime: Pokánie. Predsa len, bola to ona, ktorá si nás v deň 100. výročia svojho zjavenia vo Fatime zjednotila, aby sme spolu hľadali spôsob, ako nasledovať jej Syna a tak dosiahnuť svätosť. Preto sme aj počas modlitby ruženca svoje povolanie zverili do jej materinských rúk.

 

Sobotný program pomaly končil krátkym kolom otázok a odpovedí, kde sme si jednotlivé prednášky nechali obohatiť o to, čo nás ešte zaujímalo. Celý sobotný program vyústil do sledovania filmu o sv. Filipovi Neri. On spolu so sv. Ignácom z Loyoly nám ukázali, že každý máme vlastnú, odlišnú cestu ku svätosti, a preto naša cesta povolania vedie cez poznávanie a zveľaďovanie jedinečných darov, ktoré do nás vložil Boh. 

 

V nedeľu sme si vypočuli ešte dve prednášky, ktorých obsah bol zameraný na poznávanie sily spoločenstva, v ktorom dozrieva naše povolanie. Rovnako sme pochopili silu spoločenstva s eucharistickým Kristom. Je to práve on, ktorý chce žiť v nás a cez nás pre druhých – či už v manželstve alebo zasvätenom živote.

 

V záverečnom zdieľaní sa účastníci podelili so svojou radosťou, ktorú počas týchto dní nadobudli. K tejto radosti prispeli podnetné prednášky, priateľské spoločenstvo hľadajúcich a rovnako aj pohostinnosť sestričiek, ktoré sa o nás starali.