Po Bratislave a Banskej Bystrici sa regionálne stretnutie Angelusu konečne dostalo aj na východ Slovenska - do Košíc. Uskutočnilo sa 3. júna 2017 v UPC Košice. Naším hlavným hosťom bol o. Kristián Šalamon OP. Napriek tomu, že sa tohto stretnutia zúčastnilo len 15 účastníkov, bol to pre všetkých požehnaný čas. Vytvorila sa tu krásna rodinná atmosféra.
 
Program sa začal o 11.00 h sv. omšou, po ktorej sme sa spoločne za celé spoločenstvo Angelus pomodlili Raduj sa nebies Kráľovná. Nasledovalo agapé. Účastníci si mohli pochutnať na chlebíčkoch a rôznych drobnostiach, ktoré sme si priniesli na spoločný stôl.
Po tom, ako sme si nasýtili duše i hladné žalúdky, vypočuli sme si prednášku na tému Ako byť šťastným... O. Kristián v nej upozornil na to, že šťastie nespočíva v cite či dosiahnutí určitého životného stavu. Hovoril, že byť šťastným znamená prežívať vnútorný, vytrvalý pokoj a radosť vyplývajúcu z vernosti voči Bohu, v zotrvávaní v Božej pravde.
 
Po prednáške sme si vypočuli svedectvá rôznych typov povolaní. Svedectvo kňazského povolania nám sprostredkoval o. Kristián. O manželskom povolaní hovorili Danka a Marek, ktorí mladých povzbudili k nádeji, že nájsť toho pravého/pravú sa dá aj vo vyššom veku. Zároveň poukázali na dozrievanie človeka ako osobnosti počas obdobia hľadania svojho partnera. Takto toto obdobie čakania a hľadania povýšili na dar od Boha. Na záver nám o svojom rehoľnom povolaní hovorila sr. Faustia z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
 
Regionálne stretnutie sme zakončili modlitbou sv. ruženca, ktorým sme si chceli vyprosiť milosť v jednoduchosti a trpezlivosti kráčať cestou svojho povolania.
... a niektorí sme po konci stretnutia pokračovali zmrzlinovaním a neformálnymi rozhovormi.