Posledný prázdninový víkend 30.8.-1.9.2019 sme ostali verní svojej už 5 ročnej tradícií a stretli sme sa na púti hľadajúcich v Badíne.  Zišli sme sa tam tak hľadajúci, ako aj doprevádzajúci, aby sme sa vzájomne povzbudili, vytvorili spoločenstvo a duchovne načerpali. 

Počas víkendu  sme sa pri prednáškach o. Igora Kráľa zamýšľali nad úlohou Márie, prvej učeníčky. V sobotu sme spolu putovali na do benediktínskeho kláštora na Sampor, kde sme sa zoznámili so spôsobom života mníchov. Celý víkend bol naplnený bohatým programom. Účastníci si vypočuli svedectvá zasvätených, manželov, laika, mohli tráviť čas v modlitbe, v rozhovoroch, či v zábavnom programe.

Účasť tých, ktorí už svoje povolanie našli bola veľkým darom pre nás všetkých. Jednoduchá prítomnosť zasvätených, či manželov, ich ochota k službe je obrovským svedectvom a povzbudením pre všetkých hľadajúcich.

Uvedomujeme si, že urobiť rozhodnutie pre svoje povolanie, nie je záležitosťou jedného okamihu zloženia oficiálneho sľubu. Je to dlhodobý proces. Veríme, že naše spoločenstvo i tieto akcie sú nápomocné mladým, aby svoje povolanie rozlíšili a urobili správne rozhodnutie v správnom čase.