Povolaní k svätosti – tak znela téma tohtoročného stretnutia mladých dospelých, ktorí rozlišujú svoju životnú cestu.

Počas víkendu 24.-26. augusta 2018 sa päťdesiat účastníkov z celého Slovenska zišlo vo formačnom dome u pallotínov v Smižanoch, aby sa zapálili odhodlaním rásť vo svätosti. Pozvanie prijali nielen mladí, ale aj sestry z viacerých reholí. Podnetnými prednáškami na tému „Ako žiť sväto v každodennom živote“ nás sprevádzal vdp. Radoslav Takáč z Ordinariátu OS a OZ SR, hosťujúcu prednášku mal aj vdp. Ľuboš Hromjak zo Spišskej Kapituly.

No v programe nechýbalo ani obľúbené putovanie v prírode k lesnej kaplnke Panny Márie Škapuliarskej, spoločné slávenie liturgie hodín a svätých omší, stretnutia v skupinkách či zábavný spoločenský program. O svedectvo hľadania svojej životnej cesty sa podelili rehoľná sestra Fides Strenková, diecézny kňaz - o. Ľuboš, dva manželské páry, ktoré hovorili o svojej ceste k manželstvu aj o živote v 3. ráde. Silné svedectvo mala aj Katka, slobodná členka tímu Angelus. Prítomnosť relikvií viacerých svätých len dotvárala hlavnú črtu Spoločenstva Angelus – modlitbové puto zasvätených a manželov, ktorí sa modlia za mladých hľadajúcich, a tiež svätých, ktorí dvojice našich členov a patrónov sprevádzajú svojím orodovaním v nebi a príkladom.

 

Čo sa najviac páčilo účastníkom púte? Tu je malý výber:

  • “Ďakujem za vzácny čas spoločenstva. Páči sa mi to, že sa tu stretám so živým spoločenstvom Cirkvi - zasvätené osoby i laici - všetci ako “hľadači” svojej osobnej cesty s Pánom. Zo spoločenstva vnímam živú kresťanskú nádej a radosť.”
  • “Páčili sa mi lektori, výborné, zaujímavé, obsahovo hlboké slová na zamyslenie, prínosom pre mňa boli aj svedectvá.”
  • “Dobré prednášky, podložené svedectvom života prednášajúceho. Páčilo sa mi aj putovanie do prírody, práca v skupinke, spoločné hry a tance, svedectvá manželských párov, adorácia, svätá omša.”
  • “Jedno z naj stretnutí: zdravé spoločenstvo, úžasná téma. Ponechať tú otvorenosť, nenútenie. Cítila som sa prijatá, všetko bolo v takej slobode a všetko do seba zapadalo. Dostala sm mnoho odpovedí na moje otázky. Super zorganizované.”
  • “Stretnutie je veľmi dobré a aktivity sú veľmi obohacujúce - spájajú navzájom a to sa mi páči najviac. Tanec uvoľňuje a spája. :). Téma púte bola výborná a verím, že mladí potrebujú počuť a uistiť sa, že majú cieľ, pre ktorý je hodné žiť. Páči sa mi tiež spolupráca s kurzom Samuel a možnosť spoznať nielen tých, ktorí preň pracujú, ale aj tých, čo svedčili. Chválim Pána, že tímu Angelus dáva chuť pracovať a namáhať sa pre ostatných! Modlím sa za všetkých!”
  • “Páči sa mi prítomnosť kňazov a zasvätených počas celej púte medzi nami, a tiež, že sú pozývaní hostia a ľudia, ktorí hovoria svedectvá. Páčia sa mi skupinky a vzájomné zdieľanie sa. Páči sa mi pohodová atmosféra, ktorú vytvárate, že “nestresujete.”
  • “Najviac sa mi páčilo, že program pozostával zo svedectiev z rôznych oblastí života (manželia, zasvätení, hľadajúci). Pre môj osobný život, aktuálnu situáciu, bolo veľmi oslovujúce práve svedectvo Katky tímačky v nedeľu. Ďakujem jej osobitne.”