11-13.3.2016 Chrenovec

foto z duchovnej obnovy spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

REGIONÁLNE STRETNUTIE - Modlitby za povolania so sv. Angelou Merici

21.11.2015 Bratislava - Dlho pripravované a vymodlené stretnutie angelusákov sa uskutočnilo v škole u sestier uršulínok v Bratislave. Bol to veľmi požehnaný a Pánom sprevádzaný čas, ktorý sme prežili v spoločnosti vyše 30-tich účastníkov, o. Jaroslava Máčovského, sestričiek uršulínok a priateľov Angelusu.

Začínali sme spievanou modlitbou Anjel Pána a svätou omšou v kaplnke školy. Po sv. omši sme sa presunuli do triedy, kde sme sa všetci štedro podelili o svoje dobroty. Po agapé nasledovali skutočne krásne a hlboké svedectvá, o ktoré postarala rodinka Čirkových, otec Jaroslav Máčovský a sr. Ulrika. O tretej hodine sme si pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou pripomenuli Ježišovo umučenie a pomodlili sa korunku k Božiemu milosrdenstvu. Nasýtení Božou prítomnosťou sme vytvorili skupinky, kde sme sa zdieľali o svojom vlastnom hľadaní Božej vôle. Svoju cestu za Pánom nám "predstavila" aj sv. Angela Merici. Nakoniec sme stretnutie zakončili modlitbou radostného ruženca a rozišli sme sa s kňazským požehnaním.

Ďakujeme všetkým účastníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k plodnému času.

Pokračovanie...

„Na púti zaznelo veľa hodnotných a obohacujúcich myšlienok, ale oslovil ma najmä citát z papiera, ktorý ste rozdávali - "Je potrebné zobudiť odvahu k definitívnym rozhodnutiam, ktoré jediné v skutočnosti umožňujú rast, cestu vpred a dosiahnutie niečoho veľkého v živote. Iba ony neničia slobodu, ale ponúkajú správny smer v priestore. Riskovať tento skok, takpovediac "konečný" a s ním naplno prijať život, to je niečo, čo by som veľmi rád odovzdal." (Benedikt XVI.) Dlho som sa totižto rozhodovala v otázke svojho povolania a toto mi dodalo odvahu povedať Bohu svoje "áno" a nebáť sa tak zatvoriť dvere k ostatným možnostiam.

Pokračovanie...

Začína krásny slnečný deň a so sestrou sadáme na vlak do Žiliny na púť Angelus-u. Pre mňa osobne to bola výnimočná udalosť - nahliadnuť do vnútra Angelusu, spoločenstva, kde ma Pán pozval už pred vyše dvomi rokmi.

Už od samého začiatku bolo cítiť prítomnosť všetkých našich nebeských patrónov, ktorí nám v tento deň zvlášť vyprosovali múdrosť Ducha svätého pri rozlišovaní nášho povolania. Vnímala som veľké požehnanie v možnosti stretnúť čiastku mladých, putujúcich rovnakou cestou hľadania svojho miesta v živote. Teda každá chvíľa strávená v spoločnosti Angelusákov bola niečím výnimočným. 

Pokračovanie...

4.7.2015 Žilina - Zástranie

Máme za sebou prvé stretnutie Angelusákov! S radosťou Vám umožňujeme nahliadnuť na tento náš veľký deň. 

Pokračovanie...