REGIONÁLNE STRETNUTIE

11.6.2016 Banská Bystrica 

"Toto bola najlepšia a najhodnotnejšia akcia o rozlišovaní povolania," aj týmito slovami sa končilo regionálne stretnutie v Banskej Bystrici. Ak chceš vedieť dôvod, prečo tomu tak bolo, čítaj ďalej.

Sobotu 11.6. 2016 si pár ľudí hľadajúcich svoje povolanie vyhradilo svoj čas na spoločenstvo, modlitbu, na spoznávania nových ľudí, načerpanie nových síl a odhodlania kráčať na svojej životnej ceste ďalej. Zišli sme sa v menšom, ale o to rodinnejšom a príjemnejšom spoločenstve.

Začínali sme svätou omšou, po ktorej sme sa pomodlili spievaný Anjel Pána. Nasledovalo agapé, počas ktorého nám členka tímu Angelus rozpovedala históriu a začiatky fungovania spoločenstva. Takto duchovne aj telesne posilnení sme sa pustili do napĺňania ďalšieho bodu programu - do prednášky na tému "Budem počúvať, čo povie Pán." spojenú so svedectvom vlastného povolania. Svojím povzbudivým slovom nás sprevádzal kňaz Ľubomír Hromják, ktorý sa venuje mladým dušiam rozlišujúcim svoje povolanie.

Pokračovanie...

"Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš?" (Jon 1,8)

Víkend 11. - 13. marca 2016 sa pre skupinku hľadačov povolania stal (veríme, že) obohacujúcim. V týchto dňoch sa v Chrenovci uskutočnila duchovná obnova o rozlišovaní povolania s témou "Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš?" (Jon 1,8), ktorú organizovalo modlitbové spoločenstvo ANGELUS. Stretli sa tu členovia i priaznivci Angelusu. 

Rozprávali sme sa o Jozefovi Egyptskom - o jeho a zároveň Božích snoch, ktoré mu predpovedali jeho budúcnosť. Pochopili sme, že Boh každému z nás zjavuje takýto "živý" sen. A hoci časom prídu pochybnosti a pokušenia, predsa sme povolaní kráčať cestou prvotnej túžby. Tiež sme sa dozvedeli, akú taktiku Zlý používa, aby nás zmiatol na našej ceste rozlišovania. Tieto i podobné úvahy nám zosobnil o. Ján Macej, OFMCap. Svojou prítomnosťou nás tiež sprevádzala sr. M. Bernarda Diškantová, FDC. 

Pokračovanie...

11-13.3.2016 Chrenovec

foto z duchovnej obnovy spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

REGIONÁLNE STRETNUTIE - Modlitby za povolania so sv. Angelou Merici

21.11.2015 Bratislava - Dlho pripravované a vymodlené stretnutie angelusákov sa uskutočnilo v škole u sestier uršulínok v Bratislave. Bol to veľmi požehnaný a Pánom sprevádzaný čas, ktorý sme prežili v spoločnosti vyše 30-tich účastníkov, o. Jaroslava Máčovského, sestričiek uršulínok a priateľov Angelusu.

Začínali sme spievanou modlitbou Anjel Pána a svätou omšou v kaplnke školy. Po sv. omši sme sa presunuli do triedy, kde sme sa všetci štedro podelili o svoje dobroty. Po agapé nasledovali skutočne krásne a hlboké svedectvá, o ktoré postarala rodinka Čirkových, otec Jaroslav Máčovský a sr. Ulrika. O tretej hodine sme si pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou pripomenuli Ježišovo umučenie a pomodlili sa korunku k Božiemu milosrdenstvu. Nasýtení Božou prítomnosťou sme vytvorili skupinky, kde sme sa zdieľali o svojom vlastnom hľadaní Božej vôle. Svoju cestu za Pánom nám "predstavila" aj sv. Angela Merici. Nakoniec sme stretnutie zakončili modlitbou radostného ruženca a rozišli sme sa s kňazským požehnaním.

Ďakujeme všetkým účastníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k plodnému času.

Pokračovanie...

„Na púti zaznelo veľa hodnotných a obohacujúcich myšlienok, ale oslovil ma najmä citát z papiera, ktorý ste rozdávali - "Je potrebné zobudiť odvahu k definitívnym rozhodnutiam, ktoré jediné v skutočnosti umožňujú rast, cestu vpred a dosiahnutie niečoho veľkého v živote. Iba ony neničia slobodu, ale ponúkajú správny smer v priestore. Riskovať tento skok, takpovediac "konečný" a s ním naplno prijať život, to je niečo, čo by som veľmi rád odovzdal." (Benedikt XVI.) Dlho som sa totižto rozhodovala v otázke svojho povolania a toto mi dodalo odvahu povedať Bohu svoje "áno" a nebáť sa tak zatvoriť dvere k ostatným možnostiam.

Pokračovanie...

Začína krásny slnečný deň a so sestrou sadáme na vlak do Žiliny na púť Angelus-u. Pre mňa osobne to bola výnimočná udalosť - nahliadnuť do vnútra Angelusu, spoločenstva, kde ma Pán pozval už pred vyše dvomi rokmi.

Už od samého začiatku bolo cítiť prítomnosť všetkých našich nebeských patrónov, ktorí nám v tento deň zvlášť vyprosovali múdrosť Ducha svätého pri rozlišovaní nášho povolania. Vnímala som veľké požehnanie v možnosti stretnúť čiastku mladých, putujúcich rovnakou cestou hľadania svojho miesta v živote. Teda každá chvíľa strávená v spoločnosti Angelusákov bola niečím výnimočným. 

Pokračovanie...

4.7.2015 Žilina - Zástranie

Máme za sebou prvé stretnutie Angelusákov! S radosťou Vám umožňujeme nahliadnuť na tento náš veľký deň. 

Pokračovanie...