Hľadanie svojho životného povolania je dlhodobý proces, ktorý si zároveň vyžaduje aj podporu spoločenstva a modlitby. Preto sa v dňoch 12.-14. mája 2017 uskutočnili duchovné cvičenia zamerané na rozlišovanie povolania, ktoré organizovalo spoločenstvo Angelus. Konali sa v Spišskej Novej Vsi, v kláštore sestier vykupiteliek. Témou duchovných cvičení bolo Budem počúvať, čo povie Pán.

Pokračovanie...

"Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš?" (Jon 1,8)

Víkend 11. - 13. marca 2016 sa pre skupinku hľadačov povolania stal (veríme, že) obohacujúcim. V týchto dňoch sa v Chrenovci uskutočnila duchovná obnova o rozlišovaní povolania s témou "Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš?" (Jon 1,8), ktorú organizovalo modlitbové spoločenstvo ANGELUS. Stretli sa tu členovia i priaznivci Angelusu. 

Rozprávali sme sa o Jozefovi Egyptskom - o jeho a zároveň Božích snoch, ktoré mu predpovedali jeho budúcnosť. Pochopili sme, že Boh každému z nás zjavuje takýto "živý" sen. A hoci časom prídu pochybnosti a pokušenia, predsa sme povolaní kráčať cestou prvotnej túžby. Tiež sme sa dozvedeli, akú taktiku Zlý používa, aby nás zmiatol na našej ceste rozlišovania. Tieto i podobné úvahy nám zosobnil o. Ján Macej, OFMCap. Svojou prítomnosťou nás tiež sprevádzala sr. M. Bernarda Diškantová, FDC. 

Pokračovanie...

„Na púti zaznelo veľa hodnotných a obohacujúcich myšlienok, ale oslovil ma najmä citát z papiera, ktorý ste rozdávali - "Je potrebné zobudiť odvahu k definitívnym rozhodnutiam, ktoré jediné v skutočnosti umožňujú rast, cestu vpred a dosiahnutie niečoho veľkého v živote. Iba ony neničia slobodu, ale ponúkajú správny smer v priestore. Riskovať tento skok, takpovediac "konečný" a s ním naplno prijať život, to je niečo, čo by som veľmi rád odovzdal." (Benedikt XVI.) Dlho som sa totižto rozhodovala v otázke svojho povolania a toto mi dodalo odvahu povedať Bohu svoje "áno" a nebáť sa tak zatvoriť dvere k ostatným možnostiam.

Pokračovanie...

Začína krásny slnečný deň a so sestrou sadáme na vlak do Žiliny na púť Angelus-u. Pre mňa osobne to bola výnimočná udalosť - nahliadnuť do vnútra Angelusu, spoločenstva, kde ma Pán pozval už pred vyše dvomi rokmi.

Už od samého začiatku bolo cítiť prítomnosť všetkých našich nebeských patrónov, ktorí nám v tento deň zvlášť vyprosovali múdrosť Ducha svätého pri rozlišovaní nášho povolania. Vnímala som veľké požehnanie v možnosti stretnúť čiastku mladých, putujúcich rovnakou cestou hľadania svojho miesta v živote. Teda každá chvíľa strávená v spoločnosti Angelusákov bola niečím výnimočným. 

Pokračovanie...