svedectvá

Prečítaj si svedectvá ľudí, ktorí prostredníctvom modlitbového spoločenstva Angelus našli svoje povolanie ;-)

Na začiatku môjho povolania, mal som asi 16 rokov, bol impulz zvnútra viac sa modliť.

A tak sa začala moja dlhá cesta hľadania, skúmania. Vstúpil som do ašpirantky, čo je obdobie rozlišovania povolania, počas víkendových stretnutí jedenkrát za mesiac. Nepokračoval som však ďalej, ale vyštudoval som FMFI UK, pracoval som ako doktorand, učiteľ, obchodný manažér. Chcel som stále dosahovať svoje ciele v oblasti štúdia, práce, zahraničných ciest, zárobku. Bola to tiež túžba po vážnom vzťahu s dievčaťom, po ktorom som túžil. Som rád, že som v tomto období mal duchovného vodcu, s ktorým som sa mohol poradiť. V saleziánskom oratóriu som chodieval do spoločenstva mladých ľudí, a tiež som sa venoval mladším, či už pri organizovaní spoločenstiev, turnajov, letných táborov a iných akcií. A nakoniec som sa rozhodol stať sa saleziánom. Rozhodol som sa vďaka povzbudeniu jedného kňaza a zvážení pred Bohom, čo všetko som prežil a kam to smeruje a uvedomení si ako ma vnímajú iní ľudia. Hlavný dôvod bola túžba dať sa k dispozícii Bohu slobodne a naplno tam, kde ma pošle. A chcel som tiež urobiť niečo dobré pre mladých. Anjel Pána prispel svojou častou k rozhodnutiu v povolaní, bolo to v posledných dvoch rokoch, keď mi Lívia hovorila o Angeluse a potom ma povzbudzovala k modlitbe. Myslím, že tá modlitba pôsobila skryto, ako akési pozadie, vďaka ktorému potom aj ostatné udalosti mali svoju účinnosť. K rozhodnutiu, samozrejme, viditeľne prispeli skôr ľudia, s ktorými som sa rozprával, veď viera je z počutia.

Obdobie jedného roka prednoviciátu a jedného roka noviciátu možno nazvať obdobím očisťovania motivácií a rozhodnutia. Sprevádzala ho určitá nervozita, ale aj hlboký vnútorný pokoj. Na konci noviciátu som zložil rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

Ako salezián pokračujem teraz v dvojročnom ponoviciáte, čo je obdobie štúdia filozofie a jazykov. Je pre mňa pokojným obdobím, v ktorom pociťujem aj určité intelektuálne naplnenie zo štúdia. Som rád, že vďaka štúdiu si zodpovedám na niektoré otázky, na ktoré som dávnejšie hľadal odpoveď. Ako salezián prehlbujem svoje zasvätenie najmä pomocou osobnej modlitby a štúdia, aj vďaka osobnému príkladu a povzbudzovaniu našich učiteľov a predstavených. Mám tiež na starosti doučovanie na strednej škole, skupinku miništrantov a skupinku budúcich animátorov, popri ktorých rozvíjam svoje zasvätenie.

Ako saleziána ma stále viac napĺňa vedomie, že nie úspech je meradlom, ale skôr žitie každodenných povinností spoločne s Bohom. A tak sa učím byť pri Ňom, nie zbierať úspechy. Byť pri Ňom, keď všetko ide ako po masle, ale aj keď sú ťažkosti, problémy, neúspechy. To je výrazný rozdiel oproti môjmu prežívaniu života predtým, ako nesaleziána.

Myslím, že je dôležité nestrácať sa v každodenných „drobnostiach", či žabo- myšacích sporoch, ale pristupovať k životu s nadhľadom, s dôverou v Božiu Prozreteľnosť. On vie, čo je pre nás dobré a nenechá nás zablúdiť.

„Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú zázraky" (don Bosco)

Vladimír Plašek SDB


Našiel si svoju životnú cestu? Pomohol ti Angelus posunúť sa vpred? Podeľ sa a povzbuď ostatných!

Áno, už poznáme mladých, ktorí našli cestu svojho povolania po prihlásení sa do Angelusu!

Tu je priestor, kde môžeme uverejniť tvoje svedectvo.  Môžeš ním osláviť Božiu dobrotu, ktorá sa prejavila v tvojom živote a povzbudiť tak ostatných spolupútnikov v dôvere v jeho plán lásky a milosrdenstva. Môžeš nám napísať i v prípade, že si ešte životné rozhodnutie neurobil, ale vnímaš Božie pôsobenie cez naše Spoločenstvo.

Privítame i ohlasy zasvätených, ktorí by sa chceli podeliť o to, ako prežívajú rozmer modlitby za svojho zverenca.

Napíš nám svoje svedectvo...