Som presvedčená, že jedine modlitba ľudí a prosby za rozuzlenie môjho života ma priviedli tam, kde som - do manželstva s láskavým a pozorným manželom, ktorý s láskou a nesmiernou trpezlivosťou obrusuje ostré hrany mojej povahy a pomáha mi stať sa lepšou kresťankou a vôbec - lepším človekom. "Náhody", vďaka ktorým sme sa spoznali, neboli náhodami, ale cítim v nich veľké Božie pôsobenie.

Aj to, že som len po roku známosti pristúpila ku sviatosti manželstva s mužom, o ktorého by som inokedy podľa svojho posudzovania pravdepodobne ani neprejavila záujem, je pre mňa jasné znamenie, že Pán Boh formoval moje srdce, aby som ho dokázala prijať a vytvoriť s ním krásny a zmysluplný vzťah a rodinu, v ktorej sa snáď narodia ďalší kresťania :-) 
Povzbudzujem Vás všetkých, nechajte sa viesť na svojej ceste Pánovou rukou a dovedie Vás na to najlepšie miesto a do spoločenstva toho človeka (alebo do spoločenstva ľudí), ktoré je pre Vás najvhodnejšie, aj keď sa Vám to najprv nemusí zdať správne. Zuzana