svedectvá

Prečítaj si svedectvá ľudí, ktorí prostredníctvom modlitbového spoločenstva Angelus našli svoje povolanie ;-)

Milí mladí. Pri prečítaní týchto krásnych svedectiev chcem napísať i ja
jedno, ako spolupracovníčka v tíme Angelus. Naša Cirkev nám dáva krásnu
prehľadnosť, istotu, overené cesty povolaní. Hľadanie vlastného povolania
je často veľmi náročné, ako to čítam i vo vašich svedectvách. Ale sú jasné
tri smery.

Manželstvo, zasvätený život v kňazskom alebo rehoľnom povolaní a
zasvätený laický život. To je velikánsky dar! Spoľahnite sa na tieto tri
smery. Mladí hlavne na západe trpia veľkou dezorientáciou, lebo ich spoločnosť
tlačí k tomu, aby si všetko akoby "zliepali" sami. Pod zdaním veľkej
slobody sa ale skrýva dezorientácia, chýbajú cesty, smer, cieľ. Chýba
rozmer daru. Náš život je darom od Boha. Naše povolanie je darom od Boha.
Sv. Klára píše: Povolanie je dokonca najväčším Božím dobrodením pre nás. A
náš život a naše povolanie sa majú a chcú stať darom pre ľudí - a v nich
pre Boha.
Chcem Vás povzbudiť k dôvere v Cirkev, je to naša mamka, ktorá nám v jej
cestách daruje pravú slobodu: Iba pri voľbe jednej cesty môžeš kráčať
celistvý, naplnený, môžeš dostať všetko a i rozdávať, a tak byť šťastný.
Neboj sa rozhodnúť sa. Za tou úzkou bránkou sa Ti otvorí celá krajina,
ktorej si záhradníkom, architektom i hostiteľom :-)

 

Vaša sr. Veronika
Karaffová, osc


Našiel si svoju životnú cestu? Pomohol ti Angelus posunúť sa vpred? Podeľ sa a povzbuď ostatných!

Áno, už poznáme mladých, ktorí našli cestu svojho povolania po prihlásení sa do Angelusu!

Tu je priestor, kde môžeme uverejniť tvoje svedectvo.  Môžeš ním osláviť Božiu dobrotu, ktorá sa prejavila v tvojom živote a povzbudiť tak ostatných spolupútnikov v dôvere v jeho plán lásky a milosrdenstva. Môžeš nám napísať i v prípade, že si ešte životné rozhodnutie neurobil, ale vnímaš Božie pôsobenie cez naše Spoločenstvo.

Privítame i ohlasy zasvätených, ktorí by sa chceli podeliť o to, ako prežívajú rozmer modlitby za svojho zverenca.

Napíš nám svoje svedectvo...