„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37,4)