Vnímala som, že založiť si rodinu znamená obetovať sa