Pýtaš sa, aká je tvoja cesta k svätosti?
Pýtaš sa, či ťa Pán povoláva k manželstvu, k zasvätenému životu alebo kňazstvu?

Nezáleží na tom, či stále rozlišuješ životnú cestu alebo už poznáš svoje smerovanie. Pokiaľ ešte stále nežiješ v konkrétnom povolaní,
si v našom spoločenstve srdečne vítaný/á.

 

 

  Púť hľadajúcich 2020 - Skalka pri Trenčíne

 
  V tomto roku, napriek pandemickej situácii a mimoriadnym opatreniam sa uskutočnila púť hľadajúcich.  
  Putovali hľadajúci, zasvätení, ale aj sympatizanti nášho spoločenstva.    
  Pútnikov spájal spoločný úmysel, modliť sa za nové povolania do manželstva, kňazstva, rehoľného povolania, či slobodného stavu pre Pána.  
  O tom, ako to dopadlo si môžete prečítať alebo pozrieť foto.  
  Zverejňujeme aj krížovú cestu hľadajúcich, ktorá bola súčasťou programu.