V rámci Púte hľadajúcich 2020 sme putovali na Skalku pri Trenčíne