Ty ako svätec a Tvoj dar potenciálu svätosti Kristovi