Naozaj, mnohí najstarší členovia Angelusu - mladí aj rehoľníci - sú z čias, kedy sme takmer všetci "fičali" na koncovkách centrum.sk, post.sk, atlas.sk, pobox.sk, seznam.sz, azet.sk a pod. Väčšina z nás ich však postupne prestala používať. A nám v databáze i pokusoch o komunikáciu s vami to však teraz robí veľkú šarapatu...

Polož si prosím aspoň jednu nasledujúcich otázok :)

Pokračovanie...

"Rozhovor vo dvojici" - praktický návod na komunikáciu v manželstve, svedectvá.

Evanjelium : Ján 17, 20 - 26

To, čo sme práve teraz počuli, je modlitba nášho Pána, keď bol posledný krát spolu so svojimi priateľmi, s apoštolmi. Miloval celým srdcom. Preto sa aj z celého srdca za nich modlil, prosil. Ak ste dobre počúvali, všimli ste si, že Ježiš sa nemodlil iba za apoštolov.

Pokračovanie...

Drahí bratia a sestry!

Štvrtá veľkonočná nedeľa nám predkladá obraz Dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce, volá ich, živí a vedie. Už viac ako päťdesiat rokov prežívame v túto nedeľu Svetový deň modlitieb za povolania. 

Pokračovanie...