Angelus je celoslovenská modlitbová sieť ľudí, ktorí hľadajú svoje povolanie, či už povolanie k manželstvu a rodine, alebo povolanie k zasvätenému životu či kňazstvu, prípadne k životu slobodného laika angažovaného v Cirkvi.

Členovia spoločenstva sa denne modlia „Anjel Pána" (latinsky Angelus Domini) za všetkých, ktorí sa pridali k tomuto spoločenstvu.

Každý člen spoločenstva dostane dvoch patrónov: zasvätenú osobu, kňaza alebo manželský pár - a svätého v nebi, ktorí budú spoločne sprevádzať jeho hľadanie povolania. Ak chce, môže so svojím pozemským patrónom nadviazať e-mailový, listový či osobný kontakt.

Oficiálne členstvo sa končí, keď mladý človek uzavrie manželstvo, prijme diakonské svätenie, zloží prvé sľuby alebo podobný záväzok. Preto prosíme, aby sa členovia s nami podelili o takúto radostnú udalosť v ich živote. Ich patróni sa tak uvoľnia pre ďalších hľadajúcich. Oni sami sa tiež môžu stať patrónmi, a tak svojou ochotou vyjadriť vďačnosť za modlitbovú pomoc, ktorú dostali. Samozrejme, duchovné puto, ktoré zverenci s patrónmi vytvorili, sa oficiálnym ukončením členstva neruší.

Angelus na Slovensku vznikol na jeseň v roku 2007 ako jednoduchá modlitbová iniciatíva z radov mladých, od začiatku sme spolupracovali s pastoráciou povolaní a v roku 2008 nám udelil apoštolské požehnanie otec biskup Tomáš Galis. Záštitu nad nami prevzala Subkomisia pre pastoráciu povolaní a semináre pri Konferencii biskupov Slovenska.

Angelus na Slovensku prevzal štafetu od podobných projektov v Nemecku a Rakúsku.