Čo je úlohou patróna?

Rehoľná sestra, brat či kňaz, príp. veriaci manželský pár modlitbou podporuje svojho zverenca v čase - mesiacoch, či rokoch - hľadania a dozrievania jeho povolania. Ak si to želá, môže so svojím zverencom nadviazať aj kontakt.

Každému hľadajúcemu mladému vyprosíme ako druhého patróna konkrétneho svätca, ktorý svojím príkladom a príhovorom bude sprevádzať svojho zverenca i jeho pozemského patróna.