22.02.2020 Malacky

foto z regionálneho stretnutia spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

Posledný prázdninový víkend 30.8.-1.9.2019 sme ostali verní svojej už 5 ročnej tradícií a stretli sme sa na púti hľadajúcich v Badíne.  Zišli sme sa tam tak hľadajúci, ako aj doprevádzajúci, aby sme sa vzájomne povzbudili, vytvorili spoločenstvo a duchovne načerpali. 

Počas víkendu  sme sa pri prednáškach o. Igora Kráľa zamýšľali nad úlohou Márie, prvej učeníčky. V sobotu sme spolu putovali na do benediktínskeho kláštora na Sampor, kde sme sa zoznámili so spôsobom života mníchov. Celý víkend bol naplnený bohatým programom. Účastníci si vypočuli svedectvá zasvätených, manželov, laika, mohli tráviť čas v modlitbe, v rozhovoroch, či v zábavnom programe.

Pokračovanie...

15-18.2.2018 Beckov

foto z duchovnej obnovy spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

01.09. - 03.09.2017 Belušské Slatiny

foto z púte hľadajúcich na horu Butkov

Pokračovanie...

Je to už 10 rokov, čo sa mladí ľudia spoločne modlia a vzájomne podporujú pri hľadaní svojho životného povolania. Členovia organizačného tímu Angelus na čele s br. Jánom Macejom OMFCap pri príležitosti tohto výročia zorganizovali 1. až 3. septembra 2017 v poradí už 3. Púť hľadajúcich, tentoraz na horu Butkov pri Ladciach.

Pokračovanie...

22.02.2020 Malacky

foto z regionálneho stretnutia spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

Po Bratislave a Banskej Bystrici sa regionálne stretnutie Angelusu konečne dostalo aj na východ Slovenska - do Košíc. Uskutočnilo sa 3. júna 2017 v UPC Košice. Naším hlavným hosťom bol o. Kristián Šalamon OP.

Pokračovanie...

12-14.5.2017 Spišská Nová Ves

foto z duchovnej obnovy spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

Hľadanie svojho životného povolania je dlhodobý proces, ktorý si zároveň vyžaduje aj podporu spoločenstva a modlitby. Preto sa v dňoch 12.-14. mája 2017 uskutočnili duchovné cvičenia zamerané na rozlišovanie povolania, ktoré organizovalo spoločenstvo Angelus. Konali sa v Spišskej Novej Vsi, v kláštore sestier vykupiteliek. Témou duchovných cvičení bolo Budem počúvať, čo povie Pán.

Pokračovanie...