V sobotu 29. augusta 2020 sa uskutočnil 5. ročník Angelus Púte hľadajúcich. Okolo 50 mladých ľudí z celého Slovenska počas celodenného programu navštívilo pútnické miesto Veľká Skalka. Rozjímanie nad charizmami života svätých Andreja Svorada a Benedikta, púť pútnickým chodníkom až k Bazilike na Malej Skalke a ďalší duchovný program bol zameraný na rozlišovanie Božej vôle v otázke životného povolania.

Pokračovanie...

22.02.2020 Malacky

foto z regionálneho stretnutia spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

Posledný prázdninový víkend 30.8.-1.9.2019 sme ostali verní svojej už 5 ročnej tradícií a stretli sme sa na púti hľadajúcich v Badíne.  Zišli sme sa tam tak hľadajúci, ako aj doprevádzajúci, aby sme sa vzájomne povzbudili, vytvorili spoločenstvo a duchovne načerpali. 

Počas víkendu  sme sa pri prednáškach o. Igora Kráľa zamýšľali nad úlohou Márie, prvej učeníčky. V sobotu sme spolu putovali na do benediktínskeho kláštora na Sampor, kde sme sa zoznámili so spôsobom života mníchov. Celý víkend bol naplnený bohatým programom. Účastníci si vypočuli svedectvá zasvätených, manželov, laika, mohli tráviť čas v modlitbe, v rozhovoroch, či v zábavnom programe.

Pokračovanie...

15-18.2.2018 Beckov

foto z duchovnej obnovy spoločenstva Angelus

Pokračovanie...

01.09. - 03.09.2017 Belušské Slatiny

foto z púte hľadajúcich na horu Butkov

Pokračovanie...

Je to už 10 rokov, čo sa mladí ľudia spoločne modlia a vzájomne podporujú pri hľadaní svojho životného povolania. Členovia organizačného tímu Angelus na čele s br. Jánom Macejom OMFCap pri príležitosti tohto výročia zorganizovali 1. až 3. septembra 2017 v poradí už 3. Púť hľadajúcich, tentoraz na horu Butkov pri Ladciach.

Pokračovanie...

Po Bratislave a Banskej Bystrici sa regionálne stretnutie Angelusu konečne dostalo aj na východ Slovenska - do Košíc. Uskutočnilo sa 3. júna 2017 v UPC Košice. Naším hlavným hosťom bol o. Kristián Šalamon OP.

Pokračovanie...